คุณหมอโจ้
นายแพทย์ สรัญศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์
( MD.Sarunsak Soomsawasdi )

หมอโจ้.. มือหนึ่งในการปรับรูปหน้า นายแพทย์สรัญศักดิ์ สุ่มสวัสดิ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สยาม ลอฟ์ท์คลินิก คุณหมอโจ้ จบมีความเชี่ยวชาญด้านความงาม และการปรับแต่งรูปหน้า ฉีดโบ filler ร้อยไหม และการดูดไขมันโดยใช้เครื่อง Vaser Smooth 2.2 และ  New Bodytite เป็นอย่างดี ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อีกทั้งการปรับรูปหน้าแต่ละเคสของคุณหมอเป็นที่ยอมรับของลูกค้าว่าเนี๊ยบมาก

ประวัติการศึกษา การอบรมและการดูงาน

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Radio-Frequency Assisted Lipolysis Bodytite & Facetite Training Course from INMODE Clinical

ประกาศนีย์บัตรที่ได้รับ (Certificate)

 • Permission to practice medicine since 2012
 • 🥇Diploma in Aesthetic Medicine American Academy
 • 🥇Certificate of Diploma in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicine
 • 🥇Certificate of Training A New Approach with TT Tightening Thread, Stem Medience for human’s well-looking LDK Trade Co,Ltd.
 • 🥇Certificate Of Training For Completion of training on Face Contouring
 • 🥇Certificate of completion Basic Knowledge for Liposonix, Asia healthcare associates
 • 🥇Certificate of completion TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop, Jeil Tech Co,Ltd.
 • 🥇Certificate Attended Vaser Lipo Training Course of system Operation Assistance
 • 🥇Certificate Of Completion Radio-Frequency Assisted Lipolysis BodyTite & FaceTite Training Course INMODE Clinical Training Center TELAVIV, ISRAEL